Materiálové výpočty

Ab-initio výpočty

Provádíme kvantově-mechanické výpočty vlastností materiálů prostřednictvím programu VASP (Vienna Ab-initio Simulation Package). Jedná se o modelování materiálů na škále atomů prostřednictvím DFT (Density Functional Theory) s využitím PAW (Projector augmented wave method) pseudopotenciálů.

Výsledky simulací obsahují informace o rovnovážném uspořádání, energetice i magnetismu. Nabízíme výpočet následujících parametrů:

 • Energetika
  • Tvorné energie fází s ohledem na různé referenční stavy
  • Fermiho energie
  • Hustoty elektronových stavů
  • Pásové struktury
  • Výstupní práce
 • Struktura a mechanické vlastnosti
  • Rovnovážné mřížkové parametry
  • Hydrostatický tlak
  • Elastické konstanty
  • Hodnoty bulk, shear modulu
 • Magnetismus (kolineární i nekolineární)

 

Termodynamické výpočty

S využitím programu ThermoCalc založeném na metodě CALPHAD (CALculation of PHase Diagrams) je možné získání následujících výstupů a vlastností:

 • Fázové diagramy (binární, ternární i vícesložkové)
 • Stabilní a meta-stabilní heterogenní fázové rovnováhy
 • Počet fází a jejich složení
 • Entalpie, tepelné kapacity a aktivity
 • Teploty transformací (liquidus, solidus)

 

Každý systém se musí posoudit individuálně. Mnohdy není možné vypočíst všechny vlastnosti u libovolné struktury.