Informační technologie

Hostování služeb

 • Správa služeb ve vašem Cloud předplatném (AWS/Azure/Google)
 • Hybridní provoz služeb na vašich serverech se zálohou/integrací v námi spravovaném Cloud prostředí
 • Provoz služeb v našem datovém centru (provoz s dostupností 99-99,5%)
 • Hybridní provoz služeb v našem datovém centru se záložní replikou v Cloudu pro případ výpadku (provoz s dostupností 99,9%)
 • Provoz služeb s vysokou dostupností v námi spravovaném Cloudu (provoz s dostupností až 99,9-99,99%)

Technologie s kterými vám pomůžeme

 • Domény (.cz, .com, ..,), CDN a zabezpečení (TLS/SSL)
 • Identity management a emailové schránky
 • SQL a NoSQL databáze
 • Zálohování a obnova dat
 • Provoz webových aplikací (PHP, Django, NodeJS, Java, .NET a další)
 • Konfigurace a provoz DevOps pipeline
 • Optimalizace výkonu aplikačních platforem
 • Návrh podnikové architektury infrastruktur a aplikačních platforem
 • Návrh a konfigurace škálování a vysoké dostupnosti
 • Monitorování dostupnosti a výkonu služeb
 • Výběr a nasazení informačních systémů
 • Kontejnerizace aplikací a orchestrace kontejnerů (Docker, Docker Compose, Kubernetes)
 • Integrace se službami třetích stran
 • Automatizace testování
 • P2S, S2S VPN